อังคณา บัณฑรเศรษฐ์

 
“ ได้มีโอกาสมาเรียนคอร์ส  Accounting & Tax  ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพิ่มมากขึ้น อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยทำบัญชีมา ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและธุรกิจได้เป็นอย่างดี ”

คุณอังคณา  บัณฑรเศรษฐ์  (เกด)     
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com