หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี 
02-311-7745,084-725-0676
(มีเอกสารการทำงานจริงมาใช้ในการเรียนการสอน)
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนา (เรียนกับนักปราชญ์ 1 วันดีกว่าใช้ประสบการณ์ตนเอง 10 ปี)เดือนที่จัดสัมมนา(ย่นระยะเวลาเรียนจาก 4-7ปีเหลือเพียง 10 วันทำบัญชีได้จริง กว่า 19ปีที่สอนเป็นเครื่องพิสูจน์)

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี

               เรียนบัญชีควบภาษีอากร (เน้นภาคปฏิิบัติ)

กุมภาพันธ์ หลักสูตรสัปดาห์ละ 1 วันเรียน 10 วันเริ่มเวลา 8.30-18.00น.

หลักสูตรที่ 1 เรียนทุกวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี

               เรียนบัญชีควบภาษีอากร (เน้นภาคปฏิิบัติ)

มีนาคม หลักสูตรสัปดาห์ละ 1 วันเรียน 10 วันเริ่มเวลา 8.30-18.00 น.

เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 


หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
ตารางการเรียนการสอนให้คลิกที่หน้าแรกอยู่มุมบนซ้าย
 ACCOUNTING & TAX TRAINING

 ติดต่อได้ที่โทร: 02-311-7745 หรือ 084-725-0676    E-mail: acc@accountingandtaxtraining.com
www.accountingandtaxtraining.com
669/21 หมู่บ้านเอื้ออมรสุข 3 ซอยปุณณวิถี 23 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัด กรุงเทพฯ 10260
 
(หลักสูตรเจ้าของธุรกิจและหลักสูตรผู้จัดการซึ่งเป็นหลักสูตร 10 วัน) (เรียนรู้เทคนิคง่ายๆ เข้าใจเร็ว ทำงานได้จริง ไม่เบื่อหน่าย แล้วท่านจะพบว่าบัญชีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดต่อไป แจกหนังสือคู่มือปฏิบัติงานเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีซึ่งเรียนรู้บัญชีแบบครบวงจร ได้ผล 100 %)
       หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชีมาก่อนเลย แต่เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรมาประเมินในภายหลัง ปัญหาหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง หรือหาที่เรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง ทางสถาบันจึงได้จัดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลำดับขั้นตอนการทำบัญชีว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างง่ายๆ เข้าใจเร็ว ไม่เบื่อหน่าย  ที่สำคัญไม่ต้องถูกสรรพากรประเมินในภายหลัง ผู้เข้าอบรมจะพบว่าสิ่งที่ท่านได้จากการอบรมครั้งนี้ได้มากกว่าที่คิด ทั้งนี้เพราะท่านจะสามารถจัดวางระบบบัญชีให้กับองค์กรของท่านได้เอง การวางระบบบัญชีที่ดีจะป้องกันการทุจริตได้ และทำให้การทำงานมีความคล่องตัวได้มากขึ้น ท่านจะพบความเปลี่ยนแปลงจากการอบรมครั้งนี้อย่างชัดเจน ทางสถาบันไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ ท่านจะได้อะไรจากหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีนี้ (ให้นำเครื่องคิดเลขมาด้วยทุกครั้ง)
 1. เรียนรู้ความหมายของทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของเดบิตและเครดิต
 2. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเพื่อบันทึกบัญชีผ่านเข้าสมุดรายวันเล่มต่างๆผ่านเข้าบัญชีแยกประเภทจนถึงนำตัวเลขไปใส่ในงบกำไรขาดทุน งบดุล เรียนรู้การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  การจัดทำภ.ง.ด.3 และ 53 การจัดทำรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย การจัดภ.พ.30   
 3. เรียนรู้วิธีการแนบเอกสาร จัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆโดยใช้ภาคปฏิบัติงานจริงและการสร้างรหัสบัญชี
 4. เรียนรู้การทำงานล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่พนักงานไม่สามารถทำงานได้รับวันต่อวัน
 5. เรียนรู้ระบบการจัดวางระบบบัญชีตั้งแต่ระบบจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย ระบบขาย  ระบบลูกหนี้ ระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ระบบสินค้าคงคลัง ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นรอบปีบัญชี
 6. เรียนรู้การทำงานที่ต้องประสานงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานเกิดความรวดเร็ว ไม่ทำงานซ้ำซ้อน
 7. เรียนรู้การบริหารสินค้าคงคลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เทคนิคส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของตนเอง
 8. เรียนรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ไม่ใช่อาศัยความเคยชินเหมือนที่ผ่านมา เรียนรู้กฎหมายระเบียบและ Rulingใหม่ๆที่สรรพากรออกมา คำสั่งกรมสรรพากรที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม เช่น เรียนรู้การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เรียนรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต้องห้ามประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน
 9. เรียนรู้การจับผิดภ.ง.ด.50 สรรพากรจับผิดจุดไหนบ้าง เข้มข้น แค่เนื้อหานี้ก็คุ้มเกินคุ้ม

      หากเจ้าของธุรกิจที่มีปัญหาว่าท่านได้จ้างบุคคลภายนอกทำบัญชีของท่านถูกต้องหรือไม่ หรือต้องการทำบัญชีด้วยตัวท่านเอง ทางสถาบันฯเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยท่านได้ ขอเพียงท่านมีความมุ่งมั่นจริงไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นปีๆท่านก็สามารถทำบัญชีได้จริง สนใจติดต่อได้ที่ 02-311-7745 หรือ 084-745-0676

     (วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ คู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic-Advance) คู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบุคคลอย่างมืออาชีพ คู่มือการบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก คู่มือบัญชีเล่มอื่นๆ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ 30 ปีเป็นหลักประกัน เคยเป็นวิทยากรให้ธนาคารกสิกรไทย หน่วยงานราชการ Sme เป็นวิทยากรรับเชิญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดสอนเอง ACCOUNTING & TAX TRAINING)

เนื้อหาหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี 10 วัน

 • สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้ความหมายของเดบิต เครดิตคืออะไร รายการใดบ้างที่ถือเป็นทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ ค่าใช้จ่าย ความหมายของสมุดรายวันแต่ละเล่ม การวิเคราะห์เอกสารเพื่อผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท การนำตัวเลขบัญชีแยกประเภทมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน (ภาคปฏิบัติ) 
         
 • สัปดาห์ที่ 2 ตัวอย่างเอกสารทำงานจริง พร้อมหลักการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง (ภาคปฏิบัติ)แบบครบวงจร พร้อมตัวอย่างการนำไปปฏิบัติงานจริงจากหนังสือคู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic-Advance) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 • สัปดาห์ที่ 3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวบรวมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อหารือและแนววินิจฉัยกรมสรรพากร คำสั่งกรมสรรพากรต่างๆ มาตรา 40 รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

 • สัปดาห์ที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ภาษีซื้อและภาษีขาย ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่สามารถนำไปหักภาษีขายได้ ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายแต่สามารถนำภาษีซื้อมาถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ ภาษีซื้อรายการใดบ้างที่ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้และไม่สามารถนำภาษีซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ รายการอะไรบ้างที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้และต้องเสียภาษีขายด้วย พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

 • สัปดาห์ที่ 5 ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน วิธีการคำนวณประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายการใด้บ้างที่ถือเป็นสวัสดิการพนักงานที่ต้องนำมารวมกับเงินได้พนักงาน รายการใดบ้างที่ไม่ต้องรวมเป็นเงินได้พนักงาน ค่าสวัสดิการพนักงานรายการใดบ้างที่นำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้และรายการใดบ้างไม่สามารถนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ ข้อหารือสรรพากรต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร รวมทั้งการสร้างแบบฟอร์มที่นำใช้งานกับฝ่ายบุคคล

 • สัปดาห์ที่ 6 ค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างที่สรรพากรอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายและรายการใดบ้างที่สรรพากรไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย ประมวลกฎหมายและข้อหารือกรมสรรพากร พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากร 

 • สัปดาห์ที่ 7 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายรายการใดบ้างที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้และไม่ต้องเสียภาษีขาย และรายการใดของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ภาษีซื้อหักภาษีขายได้แต่ต้องนำส่งภาษีขาย คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.118/2545 ข้อหารือกรมสรรพากร พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้คล้องกับหลักภาษีอากร

 • สัปดาห์ที่ 8 สินค้าคงคลัง วิธีการคำนวณต้นทุนสินค้า การสร้างรหัสสินค้า สรรพากรกำหนดความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินผลอะไรบ้าง สินค้าขาดเกินเกิดจากสาเหตุใด การวิเคราะห์อัตราสินค้าคงคลัง หลักการตรวจนับสินค้าคงคลัง ซึ่งต้องทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจนับ วางแผนก่อนการตรวจนับ วิธีการตรวจนับสินค้า คำสั่งกรมสรรพากร ป.79/2541 พร้อมทั้งการปรับปรุงสินค้าขาดเกินจากการตรวจนับสินค้า กรณีศึกษาที่เป็นผลทำให้ถูกสรรพากรประเมิน

 • สัปดาห์ที่ 9 วางแผนภาษีเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวร รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ต้นทุนเพื่อการได้ซึ่งทรัพย์สินถาวรประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง รายจ่ายในการต่อเติม รายจ่ายในการเปลี่ยนแปลง รายจ่ายในการขยายออก รายจ่ายในการทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่มิใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม วิธีการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรประเภทต่างๆ การคำนวณค่าสึกหรอกรณีที่ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร วิธีรวมต้นทุนใหม่เข้าเป็นทุน วิธีการบันทึกลดบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม วิธีแทนที่ วิธีการบันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น การจัดทำบัตรทะเบียนทรัพย์สินถาวร การสร้างรหัสทรัพย์สินถาวร การจำหน่ายทรัพย์สินถาวร ประมวลกฎหมายและข้อหารือสรรพากร พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้การบันทึกบัญชีสอดคล้องกับหลักภาษีอากร

 • สัปดาห์ที่ 10 ช่วงเช้าเรียน การจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี รายการใดบ้างที่ทำให้กำไรสุทธิต่ำไป รายการใดบ้างที่ทำให้กำไรสุทธิสูงไป การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน 25% ต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ช่วงบ่ายเรียนการจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารเป็นผู้จัดทำกับบัญชีเงินฝากที่กิจการเป็นผู้จัดทำต่างกันด้วยสาเหตุใด เรียนรู้เรื่องจุดประสงค์การบันทึกบัญชีแตกต่าง เรียนรู้เรื่องการจับผิดภ.ง.ด.50 หากกรอกตัวเลขในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 แล้ว หากไม่สามารถตอบแหล่งที่มาของตัวเลขได้นั่้นหมายถึงต้องถูกสรรพากรประเมินแน่นอน ปัญหาคือเจ้าของธุรกิจบันทึกบัญชีไม่เป็นจึงไม่สามารถตอบปัญหาสรรพากรได้นั่นเอง

  ตารางเปิดอบรมสัมมนาให้คลิกที่  "หน้าแรก" ของเว็บไซต์
Powered by MakeWebEasy.com