หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร ภาษีซื้อ และ ภาษีขาย
เวลาอบรมเนื้อหาวิทยากรนับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมหลักอ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย   
 การบันทึกบัญชี    
-ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบต้องประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง    
-ใบแทนใบกำกับภาษี และข้อควรระวังในการใช้    
 ใบแทนใบกำกับภาษี    
-ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ข้อหารือเกี่ยวกับภาษีซื้อ    
10.30 - 12.00 น.ข้อหารือภาษีซื้อที่นำมาหักออกจากภาษีขายได้และไม่ได้    
 ภาษีซื้อที่นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้    
 และไม่ได้จำแนกเป็นกรณีใดบ้าง    
-กรณีภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักออกจากภาษีขาย    
 และไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ    
-กรณีภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักออกจากภาษีขาย    
 แต่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้    
-กรณีที่ภาษีซื้อมีสิทธินำมาหักออกจากภาษีขาย    
 แต่ไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ    
-คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.104/2544  และป.116/2545 พร้อม    
 ทั้งหลักเกณฑ์ในการต้องยื่นแบบภ.พ.36 หรือไม่อย่างไร    
13.00 - 14.15 น.TAX POINT ในแต่ละธุรกิจเกิดขึ้นเมื่อใด    
-TAX POINT ในแต่ละธุรกิจซื้อมาขายไปเกิดขึ้นเมื่อใด    
-TAX POINT ในแต่ละธุรกิจบริการเกิดขึ้นเมื่อใด    
-การนำสินค้าไปใช้หรือการใช้บริการเพื่อการประกอบ    
 กิจการของตนเองโดยตรงที่ไม่ถือเป็นการขาย    
-การจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าโดยไม่มีประโยชน์หรือ    
 ค่าตอบแทนที่ต้องเสียภาษีขาย ได้แก่รายการใดบ้าง     
 พร้อมหลักการบันทึกบัญชี    
-การให้บริการโดยไม่มีประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ต้อง    
 เสียภาษีขายได้แก่รายใดบ้าง พร้อมหลักการบันทึกบัญชี    
14.30 - 16.30 น.แบบทดสอบการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมเฉลย    
-ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ    
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้