หลักสูตร 2 วัน
หลักสูตร “การวิเคราะห์โครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด”
เวลาอบรมเนื้อหาวิทยากรนับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
9.00- 10.30 น
 
ความรู้พื้นฐาน/องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด
ความสัมพันธ์ที่มีต่องบการเงินอื่น ๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุนทบทวนอัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้
จัดทำประมาณการงบกระแสเงินสด

อ.ญาณพัฒน์
สุวิสิษฐ์
 

 -
 
6.30
 
6.30
 
10.30-10.45 นพักอาหารว่าง    
10.45-12.00 นการตั้งสมมติฐานทางการเงิน
หลักการ/เทคนิคการประมาณงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน
และงบดุลแบบล่วงหน้า(1)
    
12.00-13.00 นพักทานอาหารกลางวัน    
13.00-14.30 นหลักการ/เทคนิคการประมาณงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุนและงบดุลแบบล่วงหน้า(2) การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรที่สำคัญ
 
    
14.30 -14.45 นพักอาหารว่าง    
14.45 -17.00 นกรณีศึกษาและฝึกปฎิบัติ ประโยชน์การนำประมาณการงบกระแสเงินสดไปประยุกต์ใช้ เช่น มูลค่าหุ้น มูลค่าของกิจการ ฯลฯ    
วันที่ 2     
9.00 - 10.30 นประเภทของโครงการลงทุน
ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ความเข้าใจพื้นฐานของมูลค่าของเงิน(Time value of money)
    
10.30-10.45 นพักอาหารว่าง    
10.45-12.00 นหลักการพิจารณาต้นทุนของเงินทุนเพื่อนำมาใช้คิดลด    
12.00-13.00 นพักทานอาหารกลางวัน    
13.00-14.30 นเครื่องมือที๋ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ
(ARR, PP, DPP, NPV, IRR, MIRR, BCR)
    
14.30 -14.45 นพักอาหารว่าง    
14.45 -17.00 นกรณีศึกษาและฝึกปฎิบัติ    
 Project feasibility study and analysis
           In a business, proprietor always generates a lot of projects to create his business opportunities. Mis-investment has affected not only on unexpected rate of return, liquidity shortage but also competitive competency. Any result of investment should be measurable and comparable. This makes owner rank which project is as priority to invest under his limitations of capital fund, human and other resources. 

           This curriculum is categorized to 2 independent parts. Attendee is able to seminar only his interest. This course purposes attendee applicable in his business so as to maximize his rate of return and value of firm.
Objective:
           1.       To understand principles and techniques of cashflow projection, pro-forma balance sheet and profit and loss statement 
           2.       To understand how to find out appropriate cost of capital
           3.       To understand principles and tools for project analysis
           4.       To help attendee make reasonable project decision

Attendee: Existing/new proprietor, Accounting and/or Financial Assistant-Manager, Credit analyst, and general attendee

Pre-requisite: Basic principle of accounting, Financial Ratios and Analysis

Schedule:
Day 1
           08.45–09.00 am Register
           09.00-10.30 am Basic and components of statement of cashflow Relationship between cashflow statement, profit and loss statement and balance sheet Revise necessary financial ratios Source of information for cashflow projection
           10.30-10.45 am Break(1)
           10.45-12.00 pm Method of financial assumption Case study: Principles and techniques of projected cashflow, pro-forma balance sheet and profit and loss statement(1) 
           12.00-01.00 pm Lunch
           01.00-02.30 pm Case study: Principles and techniques of projected cashflow, pro-forma balance sheet and profit and loss statement(2)Scenario Analysis Sensitivity Analysis and necessary factors 
           02.30-02.45 pm Break(2) 
           02.45-05.00 pm Case study and practice Other applications of cashflow projection i.e. stock valuation, value of firm.

Day 2
          08.45–09.00 am Register 
          09.00-10.30 am Basic of project/ factor to investment decision making Basic of Time value of money 
          10.30-10.45 am Break(1) 
          10.45-12.00 pm Method to find out appropriate cost of capital/ discount rate 
          12.00-01.00 pm Lunch
          01.00-02.30 pm Tools of project feasibility study and analysis(ARR, PP, DPP, NPV, IRR, MIRR, BCR) 
          02.30-02.45 pm Break(2)
          02.45-05.00 pm Case study and practice

หลักสูตรต่อวันวันละ 2,000 บาท – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ รวมทั้งสอนเป็นหลักสูตรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้