หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
 
เวลาอบรมเนื้อหาวิทยากรนับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น.กฏหมายและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน
* พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543
     ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมี
           ในงบการเงิน พ.ศ. 2544
     ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมี
           ในงบการเงิน พ.ศ. 2552
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ เรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
* พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
     มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่องการนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550)
อ.ภูเบศ เจนฐิติกุล
 
 3.003.003.00
10.30 - 12.00 น.รายการในงบการเงินตามประกาศฉบับใหม่
รายการในงบการเงินในประกาศฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากประกาศฉบับเดิม
ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรายการที่แสดงในงบการเงิน
    
13.00 - 14.15 น.ขั้นตอนการจัดทำงบการเงิน
      การออกแบบงบทดลองให้สอดคล้องกับการจัดทำงบการเงินและเพื่อสะดวกในการกรอกภงด.50
     การนำข้อมูลจากงบทดลองมาจัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย
         งบดุล
         งบกำไรขาดทุน จำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
         งบกำไรขาดทุน จำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่
     การเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ตามลักษณะของค่าใช้จ่าย
         งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 
    
14.30 - 16.30 น.การนำข้อมูลจากงบทดลองมาจัดทำงบการเงิน (ต่อ)
ตัวอย่างงบการเงินของธุรกิจต่างๆ
การนำข้อมูลไปกรอกในภงด.50
ประเด็นถาม-ตอบ ในการจัดทำงบการเงิน
    
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้