สั่งจองหนังสือคู่มือปฏิบัติงานบัญชี
ACCOUNTING & TAX TRAINING

 ติดต่อได้ที่โทร : 02-311-7745 หรือ 084-725-0676    E-mail : acc@accountingandtaxtraining.com
www.accountingandtaxtraining.com

     เงื่อนไขคือต้องมารับหนังสือด้วยตนเอง ที่ 669/21 ซอยปุณณวิถี 23 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี) ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า เพราะเป็นหนังสือขายดี หนังสือคู่มือบัญชีสามารถนำมาใช้งานได้ตลอดอายุขัยบริษัท ช่วยกรุณาระบุชื่อหนังสือ
  1. คู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic-Advance)  เล่มละ 1,000 บาท
  2. คู่มือ Handbook Accounting Manager เล่มละ 1,000 บาท
  3. คู่มือผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพเล่ม 2 เล่มละ 1,000 บาท
  4. คู่มือผู้จัดการบุคคลอย่างมืออาชีพเล่มละ 1,000 บาท
  5. คู่มือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเล่มละ 1,000บาท
  6. คู่มือภาษีมูลค่าเพิ่มเล่มละ 1,000 บาท
  7. คู่มือค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเล่มละ 1,000 บาท
  8. คู่มือการบัญชีเพื่อการนำเข้าเล่มละ 1,000 บาท
  9. คู่มือการบัญชีเพื่อการส่งออกเล่มละ 1,000 บาท
  10. คู่มือทะเบียนทรัพย์สินถาวรเล่มละ 1,000 บาท
฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,500 ฿ 1,500
฿ 1,500 ฿ 1,500
Powered by MakeWebEasy.com