หลักสูตรการอบรมบัญชีและภาษีอากร

 

 
  มาพิสูจน์ว่าทำไมผู้ประกอบการของ KSME จึงให้ความไว้วางใจเข้าอบรมที่สถาบันฯ มากที่สุด

"หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี จนถึงสามารถทำบัญชีได้อย่างมืออาชีพ"
 
 "หลักสูตรพัฒนาไปสู่ระดับผู้จัดการบัญชี และหลักสูตรผู้จัดการบัญชีเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี"
 
มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า "เรียนกับนักปราชญ์ซึ่งเป็นผู้รู้ 1 วันดีกว่าใช้ประสบการณ์ตนเอง 10 ปี "  
  
ทำไม ? ผู้ประกอบการต่างกล่าวว่า

จะประหยัดภาษีได้มากมายกว่านี้ หากไม่มัวแต่รอตัวเองว่างจึงเรียน 

ท่านต้องเป็นผู้หนึ่งที่ต้องให้โอกาสกับตนเอง
เพราะเทพคุ้มครององค์กร

คือ "ตัวของท่านเอง ไม่ใช่คนรอบข้าง"
 
ทุกหลักสูตรจะได้รับหนังสือคู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีมูลค่า 1,500 บาทฟรี

***** ปัจจุบันทางสถาบันได้สอนการทำคู่มือบัญชีประจำบริษัทของผู้ประกอบการเอง
ทำให้บัญชีไม่ยากอีกต่อไป *****

"หลักสูตรเจ้าของธุรกิจ สอนทำคู่มือบัญชีให้บริษัทของตนเอง โดยไม่ต้องท่องจำ"   
 
          ทุกหลักสูตรต้องจองก่อนล่วงหน้า ส่วนเงินมัดจำทางสถาบันฯจะแจ้งให้ทราบหากผู้เข้าอบรมครบตามจำนวน

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี เรียน 10 วัน

มีให้เลือก 2 หลักสูตร

 
          1.1 เรียนแบบจัดหนัก จัดเต็ม เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้บัญชีมาก่อนเลย
เริ่มต้นสอนตั้งแต่เรื่องของความหมาย เดบิต เครดิต การวิเคราะห์เอกสาร การผ่านเข้าบัญชีแยกประเภท ตามหลักการบัญชี เน้นการบันทึกบัญชีควบคู่กับหลักภาษีอากร นำไปใช้ในองค์กรได้จริง (ความรู้ทางด้านภาษีอากร ได้แก่ ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและที่ไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่าย สินค้าคงคลัง ทะเบียนทรัพย์สินถาวร
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  และสิ้นรอบปีบัญชี) รวมทั้งการสอนวางระบบบัญชีและสอนการจับผิดภ.ง.ด.50 หลักสูตรเน้นให้ผู้ประกอบการบันทึกบัญชีได้ด้วยตนเอง

 
***** เรียนแบบจัดหนักจัดเต็ม เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. *****
 
          1.2 เรียนแบบจัดเต็ม เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้บัญชีมาก่อนเลย เน้นด้านกฎหมายภาษีอากร ไม่เน้นการบันทึกบัญชี ความรู้ทางด้านภาษีอากรได้แก่

           - ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและที่ไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่าย สินค้าคงคลัง ทะเบียนทรัพย์สินถาวร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  และสิ้นรอบปีบัญชี การจับผิดภ.ง.ด.50 การจัดวางระบบบัญชี
 
***** เรียนแบบเบา ๆ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. *****


หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรผู้จัดการบัญชีเรียน 10 วัน
หลักสูตรนี้ให้จองก่อนล่วงหน้าหากครบ 20 คน จะจัดอบรมให้

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย

           - ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติและที่ไม่อนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่าย สินค้าคงคลัง ทะเบียนทรัพย์สินถาวร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี  และสิ้นรอบปีบัญชี

           - การบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost) และ ต้นทุนงานแบบต่อเนื่อง (Processing Cost)

           - การบัญชีเพื่อการนำเข้า (Import ) และการบัญชีเพื่อการส่งออก (Export)

 
***** ผู้เข้าอบรมต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. *****


หลักสูตรที่ 3
หลักสูตรการบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Cost) เรียน 2 วัน

เน้นภาคปฏิบัติ ต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
หากครบ 20 คนจึงจัดอบรมให้

หลักสูตรที่ 4
หลักสูตรการบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนงานแบบต่อเนื่อง (Processing Cost) เรียน 2 วัน

เน้นภาคปฏิบัติ ต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
หากครบ 20 คนจึงจัดอบรมให้

หลักสูตรที่ 5
หลักสูตรการบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ BOI (Standard Cost) เรียน 3 วัน

เน้นภาคปฏิบัติ ต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
หากครบ 20 คนจึงจัดอบรมให้

หลักสูตรที่ 6
หลักสูตรการบัญชีเพื่อการนำเข้า (Import ) 2 วัน

เน้นภาคปฏิบัติ ต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
หากครบ 20 คน จึงจัดอบรมให้

หลักสูตรที่ 7
หลักสูตรการบัญชีเพื่อการส่งออก (Export) 2 วัน

เน้นภาคปฏิบัติ ต้องมีพื้นฐานบัญชี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
หากครบ 20 คน จึงจัดอบรมให้

หลักสูตรที่ 8
หลักสูตร IN-HOUSE  รับสอนแบบต่อเนื่อง 10 วันเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้งานได้จริงเท่านั้น

หลักสูตรที่ 9
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการต้องการให้จัดอบรม (ระบุเนื้อหาที่ต้องการเรียน)
 
 
 
วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านเข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย์ชื่อสุขสิรี เจษฎาพรชัย
หมายเลขบัญชี 157 - 434 -9526 กรุณาส่ง FAX ใบนำฝาก 02-311-7745  (วันเรียนให้นำใบนำฝากต้นฉบับมาด้วย)
ให้โอนเงินผ่านเข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย์ชื่อสุขสิรี เจษฎาพรชัย
 

วิทยากร คืออาจารย์สุขสิรี และทีมงานที่เรียบเรียงคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชี 
และ HANDBOOK ACCOUNTING MANAGER เป็นวิทยากรให้กับสถาบันSMES
บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, รับจัดอบรมบัญชี IN-HOUSE ทั่วประเทศ

 

ประสบการณ์ ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 30 ปี เทคนิคการสอนนำไปใช้งานได้จริง
ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานบัญชี ก็สามารถทำบัญชีได้ภายใน 10 วัน เปิดอบรมมากว่า 10 ปี

 

เรียนบัญชีต้อง รู้ลึก รู้จริง รู้ตัวบทกฎหมาย รู้หลักการบันทึกบัญชี จึงถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานได้จริง

       

    

Powered by MakeWebEasy.com