ทำไมต้องเรียนบัญชีและภาษีกับอาจารย์สุขสิรี

ทำไมเรียนบัญชีและภาษีต้องเรียนกับอาจารย์สุขสิรี ท่านเป็นวิทยากรที่เป็นหนึ่งเดียวที่ทำให้เข้าใจบัญชีได้ระยะสั้นแต่สามารถจบแล้วทำบัญชีได้จริง ทั้งประหยัดภาษีและควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยประสบการณ์โดยตรงกับการจับงานบัญชีกับบริษัทต่างประเทศและบริษัทไทยไม่ต่ำกว่า 30 ปี จึงมีผู้เข้าอบรมต่างกล่าวกันว่าเรียนกับอาจารย์สุขสิรี 10 วัน วันดีกว่าใช้ประสบการณ์ตนเองเป็นเวลา 10 ปี 
ท่านเป็นใครมาจากไหนมารู้จักตัวตน ท่านเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือบัญชีไม่ต่ำกว่า 15 เล่ม เช่น
1. คู่มือผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพเล่ม1 (Handbook Accounting Manager)
2. คู่มือผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพเล่ม 2
3. คู่มือเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี (Basic-Advance)
4. คู่มือการบัญชีเพื่อการนำเข้า
5. คู่มือการบัญชีเพื่อการส่งออก
6. คู่มือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล
7.คู่มือการบัญชีทะเบียนทรัพย์สินถาวร
8.คู่มือการบัญชีสินค้าคงคลัง
9.คู่มือการบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
10.คู่มือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
11.คู่มือภาษีมูลค่าเพิ่ม
12.คู่มือการบัญชีประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน
13.คู่มือการบัญชีผู้จัดการบุคคลอย่างมืออาชีพ
14.คู่มือบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ (Mapping Accounting Book) 
15.คู่มือต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม Job Order Cost
16.คู่มือต้นทุนโรงงาน Processing Cost
      ท่านเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหลายๆสถาบัน รวมทั้ง บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคำกล่าวของผู้ที่เคยเข้าอบรมว่าเรียนบัญชี " นึกถึงบัญชีต้องอาจารย์สุขสิรี " ท่านเป็นวิทยากรที่สอนสนุก ที่สำคัญตั้งใจสอนและเอาใจใส่กับผู้เข้าอบรมทุกคน  

Powered by MakeWebEasy.com