คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมหลักสูตร (รุ่นที่ 1ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 และรุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553) (รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านต่อห้องเท่านั้น จองก่อนได้เรียนก่อน)
  1. ข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีมาก่อน
  2. ตรงต่อเวลาเพราะบัญชีต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลัก เนื้อหาบัญชีสำหรับหลักสูตรนี้มีรายละเอียดและตัวบทกฎหมายสรรพากรให้ท่านได้ศึกษานำไปใช้งาน
  3. สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ชอบตัวเลขหรือเกลียดตัวเลขมากๆ อาจารย์ขอแนะนำให้เรียนหลักสูตรวันเสาร์ที่ 18 กันยายน และมาเสริมเรียนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน (ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม) ทั้งนี้จะเรี่ยนบัญชีทั้งทีต้องเรียนรู้แก่นแท้ของบัญชีไม่ใช่อาศัยประสบการณ์ หรือตีความเอาเอง เพราะการบันทึกบัญชีต้องบันทึกให้สอดคล้องกับกฎหมายสรรพากร
  4. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมพร้อมในการเข้าอบรมคือเตรียมใจ ที่จะทำบัญชีให้ได้อย่างมืออาชีพไม่ใช่เรียนเพื่อประดับความรู้ และต้องเตรียมอุปกรณ์คือเครื่องคิดเลขปากกาหลายๆสี
  5. ผู้เข้าอบรมต้องรับรู้ว่าการเรียนรู้บัญชีภายใน 10 วันให้ทำบัญชีได้ไม่แพ้มืออาชีพ มันทำได้ยากแต่ไม่แพ้ความพยายามของผู้เข้าอบรม ลำพังให้อาจารย์ช่วยฝ่าย
  6. ผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจมาเรียนช่วยจองก่อนล่วงหน้า ไม่ใช่ใกล้ๆแล้วมาจองเรียนโดยโอนเข้ามาเพียง 2,000 บาทก่อน หากเรียนครั้งแรกแล้วประทับใจการสอนของอาจารย์จึงค่อยจ่ายส่วนที่เหลือ อาจารย์ต้องการรับผู้เข้าอบรมเพียงห้องละ 10 คนเพราะต้องการเน้นคุณภาพของผู้เข้าอบรมและอาจารย์เอาใจใส่ได้อย่างทั่วถึง
  7. คำนิยมของผู้เข้าอบรมที่เคยมาเรียนเขียนเกินจริงหรือไม่ ต้องให้ท่านพิสูจน์เอง เพราะนั่นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
          ประวัติของอาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า30 ปี เริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานบัญชี ผู้จัดฝ่ายบัญชี ผู้บริหารของบริษัททั้งของไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันอาจารย์เปิดบริษัท CPTA จำกัดซึ่งทำร่วมกับว.พ. และเปิดบริษัททางด้านการอบรมสัมมนาส่วนตัวของอาจารย์เอง อาจารย์เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานราชการ และรับจัดอบรมทั่วไป (IN-HOUSE) ผลงานที่กล่าวขานกันมากที่สุดคือหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ และตำราบัญชีอีกหลายๆเล่ม ที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 
 

Powered by MakeWebEasy.com