หลักสูตร การบริหารสินค้าคงคลัง


หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร การบริหารสินค้าคงคลัง
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15 น. การตรวจและการควบคุมสินค้าคงเหลือด้านบัญชี อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- การควบคุมสินค้าคงคลัง        
- การจัดหาสินค้า        
- การวางแผนและการควบคุมการผลิต        
- การเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ        
- การขนส่งสินค้า        
  สาเหตุความแตกต่างยอดที่ขาดหรือเกินบัญชี        
- เกิดจากความผิดพลาดของคน        
- เหตุจากธรรมชาติ        
- เหตุจากการทุจริต        
- การวางระบบการตรวจนับสินค้าคงเหลือ        
- การวางระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ        
- การกำหนดความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินผล        
10.30 - 12.00 น. วิธีการคำนวณสินค้าคงคงคลังในรูปแบบต่างๆ        
- วิธีการสร้างรหัสสินค้า        
- หลักเกณฑ์การทำบัญชีสินค้าและรายงานสินค้าแตกต่างกัน        
  อย่างไร และตามพระราชบัญญัติการบัญชี        
- วิธีการบันทึกบัญชีแบบPeriodic และ Perpetual        
- การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบรวมทั้งหนังสือหารือสรรพากร        
- การกำหนดความน่าเชื่อถือเพื่อประเมินผลตามหลักสรรพากร        
13.00 - 14.15 น. การปรับปรุงสินค้าขาดเกินบัญชีเมื่อทำการตรวจนับสินค้า        
- ตัวอย่างการจัดทำการตรวจนับสินค้าของบริษัท ปรากฎว่ามีสินค้า        
  ขาดเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ        
- การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักภาษีอากร        
14.30 - 16.30 น. ข้อหารือสรรพากรในเรื่องสินค้าคงเหลือ        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Powered by MakeWebEasy.com