หลักสูตรผู้จัดการบัญชี


สถาบัน ACCOUNTING & TAX   TRAINING
โทร.02-311-7745 หรือ 084-725-0676 Fax 02-311-7745

หลักสูตรผู้จัดการบัญชีเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี (หลักสูตร 7 วันทุกวันอาทิตย์)
(หลักสูตต่อเนื่องต่อวันวันละ 2,000 บาท)เริ่มหลักสูตรแรกวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2553

มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าว " เรียนกับนักปราชญ์ซึ่งเป็นผู้รู้ 1 วันดีกว่าใช้ประสบการณ์ตนเอง 10 ปี "
(วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ
รวมทั้งคู่มือนักบัญชีอย่างมืออาชีพ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ 30 ปี)

          วัยทองสำหรับนักบัญชีจะอยู่ในช่วงอายุ 30 -35 ปี ที่เป็นโอกาสทองในการสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการบัญชีการเงินหลังจากนั้นจะเริ่มหางานได้ยากขึ้น  หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและไม่นั่งรอโอกาสมาหา แต่ท่านยังขาดความเชื่อมั่นในการถึงจุดหมายปลายงทาง ทางสถาบันช่วยท่านได้

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรผู้บัญชีเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษา (เน้นเนื้อหาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง)

          1. เรียนรู้การวิเคราะห์เอกสาร เพื่อบันทึกบัญชีการ ปิดงบกำไรขาดทุน งบดุล สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป  
      
          2. เรียนรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทำงบต้นทุนการผลิต     
    
          3. เรียนรู้กฎหมาย และ UP-DATE กฎหมาย เช่น ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้หัก
              ณ ที่ จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย 
        
          4. เรียนรู้กฎหมาย และ หลักการบันทึกบัญชีในระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
              การจัดบัญชีเพื่อการนำเข้าส่งออก (IMPORT &  EXPORT) เรียนภาคปฏิบัติ   
      
          5. เรียนรู้หลักการบริหารทะเบียนทรัพย์สินถาวรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       
          6. เรียนรู้หลักการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายรวมทั้งหลักการบัญชี
        
          7. เรียนรู้หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง  
      
          8. เรียนรู้การจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและสิ้นรอบปีบัญชี        
          ากสถิติผู้เข้าอบรมที่ผ่านมาจะมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ทางสถาบันเพียงแต่เจียรไนให้ท่านเป็นเพ็ชรสู่วงการ แต่ผู้เข้าอบรมจะฉายแสงส่องประกายออกมาได้ต้องช่วยผลักดันตนเองด้วย ทางสถาบันไม่ได้มีการบังคับให้ทดสอบบทเรียนแต่ผู้ที่สมัครใจจะทดสอบบทเรียนที่ผ่านมาจะฉายแสงแห่งความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก นักบัญชีบางท่านถอดใจตั้งแต่เริ่มต้นว่าจบมาแล้วทำงานเพียงด้านเดียวไม่เคยจับทั้งระบบหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเองอันเนื่องจากสถาบันที่จบมาไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือไม่แน่ใจความรู้ที่ได้จะสามารถทำงานได้ เพราะที่ผ่านมาอบรมแล้วก็ยังจับทางไม่ได้หรือกลัวการถูกลองภูมิเมื่อเข้าทำงานทางสถาบันจะช่วยท่านไม่ได้เลยหากท่านยังไม่คิดจะช่วยตัวท่านเอง ขอเพียงท่านมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองไม่ดูถูกตนเอง โดยหาแหล่งความรู้ที่เอาใจใส่ท่านอย่างจริงใจแล้วท่านจะประสบผลสำเร็จโดยไม่ยากเลย
"ไม่มีอะไรที่คนทำไม่ได้ แต่ที่ทำไม่ได้เพราะไม่คิดที่จะทำ
หากท่านต้องการที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยชีวิตอย่างมั่นคง ติดต่อได้ที่
02-311-7745 หรือ 084-725-0676         

         
 
 
 
 
ตารางสอนการอบรมสัมมนาหลักสูตรผู้จัดการบัญชี
รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
(วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย และทีมงาน)

 สัปดาห์ที่ 1 ความรู้ด้านกฎหมาย โดยใช้คำวินิจฉัยและข้อหารือสรรพากร        
                            • ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน        
                            • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย      
  
  สัปดาห์ที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและที่ไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย        
                            •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม        
                            • ระบบเงินทดรองจ่าย และระบบเงินสดย่อย  
      
 
สัปดาห์ที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวรและสินค้าคงคลัง  
      
 
สัปดาห์ที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและภาษีเงินได้นิติบุคคคลกลางปีและสิ้นปี   
     
  สัปดาห์ที่ 5  บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST
        
  สัปดาห์ที่ 6  บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST   
     
  สัปดาห์ที่ 7  บัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก และความรู้เกี่ยวกับเขต EPZ / FREE ZONE        


     (เจาะลึกทั้งด้านกฎหมายและด้านการบันทึกบัญชี  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตรผู้จัดการเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษา และ หลักสูตรพัฒนาตนเองสู่ระดับผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-311-7745 หรือ 084 - 725 - 0676)   ทาง สถาบัน Accounting & Tax Training จัดหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หารายได้พิเศษ  นอกเหนือจากการมีรายได้ประจำเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วางแผนอนาคตของตนเองให้เกิดคุณภาพและมีการพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวัยทำงานหรือวัยเกษียณ เพื่อชีวิตวันนี้ที่ดีกว่า

Powered by MakeWebEasy.com