สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 117
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 504,564
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 ธันวาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

 หลักสูตรหักภาษี ณ ที่จ่าย

หลักสูตร 1 วัน
หลักสูตร หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไรจึงไม่ถูกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เวลาอบรม เนื้อหา วิทยากร นับจำนวนชั่วโมง
บัญชี
(ชั่วโมง)
อื่นๆ
(ชั่วโมง)
รวม
(ชั่วโมง)
09.00-10.15
น.
มาตรา 40(1) ถึง มาตรา 40(8) มีรายการอะไรบ้าง อ.สุขสิรี เจษฎาพรชัย      
- บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี        
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้เกณฑ์ใดในการ        
  หักภาษี ณ ที่จ่าย        
- วิธีการคำนวณภาษีที่บริษัทออกให้        
10.30 - 12.00
น.
คำว่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเช่ามีความหมายแตกต่างกัน        
  อย่างไร พร้อมหลักการบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%        
- ค่าขนส่งอย่างใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย        
13.00 - 14.15
น.
108 ปัญหาข้อหารือสรรพากรพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
  ให้สอดคล้องกับหลักสรรพากร        
- ข้อหารือเรื่องค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันภัย        
- ข้อหารือเรื่องค่าบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการออกอากาศ        
  ค่าเช่าบูธ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าก่อสร้าง ฯลฯ        
- ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจาก        
  การส่งเสริมการขายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และ        
  รางวัลการแข่งขัน การชิงโชคหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจาก        
  ส่งเสริมการขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%        
- เจาะลึกปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการที่สรรพากร        
  มักประเมิน        
14.30 - 16.30 น. แบบทดสอบการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้อบรม        
- ตัวอย่างภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายพร้อมหลักการบันทึกบัญชี        
- ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงข้อหารือ        
ค่าธรรมเนียมจัดที่สถาบันเอง 1 วัน 2,000 บาท   ( กรณีที่จัดนอกสถานที่  1 วัน 2,500 - 3,000 บาท )

Copyright by accountingandtaxtraining.com ©2010All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY