สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 371
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 511,144
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             

 หลักสูตรผู้จัดการบัญชี
สถาบัน ACCOUNTING & TAX TRAINING
โทร.02-311-7745 หรือ 084-725-0676 Fax 02-311-7745

หลักสูตรผู้จัดการแบบมืออาชีพเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี(หลักสูตร 7 วันทุกวันอาทิตย์)
(หลักสูตต่อเนื่องต่อวันวันละ 2,000 บาท)

มีสุภาษิตบทหนึ่งกล่าว " เรียนกับนักปราชญ์ซึ่งเป็นผู้รู้ 1 วันดีกว่าใช้ประสบการณ์ตนเอง 10 ปี "
( วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ผู้เรียบเรียงหนังสือคู่มือปฏิบัติงานผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ รวมทั้งคู่มือนักบัญชี อย่างมืออาชีพ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน องค์กร และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยประสบการณ์ 30 ปี)

            วัยทองสำหรับนักบัญชีจะอยู่ในช่วงอายุ 30 -35 ปี ที่เป็นโอกาสทองในการสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการบัญชีการเงิน หลังจากนั้นจะเริ่มหางานได้ยากขึ้น หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและไม่นั่งรอโอกาสมาหา แต่ท่านยัง ขาดความเชื่อมั่นในการถึงจุดหมายปลายงทาง ทางสถาบันช่วยท่านได้ ท่านได้อะไรจากหลักสูตรผู้บัญชีเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษา (เน้นเนื้อหาในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง)
  1. เรียนรู้การวิเคราะห์เอกสาร เพื่อบันทึกบัญชีการ ปิดงบกำไรขาดทุน งบดุล สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป
  2. เรียนรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทำงบต้นทุนการผลิต
  3. เรียนรู้กฎหมาย และ UP-DATE กฎหมาย เช่น ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบเงินสดย่อย
  4. เรียนรู้กฎหมาย และ หลักการบันทึกบัญชีในระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดบัญชี เพื่อการนำเข้าส่งออก (IMPORT & EXPORT) เรียนภาคปฏิบัติ
  5. เรียนรู้หลักการบริหารทะเบียนทรัพย์สินถาวรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. เรียนรู้หลักการบริหารสินค้าคงคลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายรวมทั้งหลักการบัญชี
  7. เรียนรู้หลักเกณฑ์การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรมภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
  8. เรียนรู้การจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและสิ้นรอบปีบัญชี 
            จากสถิติผู้เข้าอบรมที่ผ่านมาจะมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ทาง สถาบันเพียงแต่เจียรไนให้ท่านเป็นเพ็ชรสู่วงการ แต่ผู้เข้าอบรมจะฉายแสงส่องประกายออกมาได้ต้องช่วยผลักดันตนเองด้วย ทางสถาบันไม่ได้มีการบังคับให้ทดสอบบทเรียน แต่ผู้ที่สมัครใจจะทดสอบบทเรียนที่ผ่านมาจะฉายแสงแห่งความสำเร็จได้โดย ไม่ยากนัก นักบัญชีบางท่านถอดใจตั้งแต่เริ่มต้นว่าจบมาแล้วทำงานเพียงด้านเดียวไม่เคยจับทั้งระบบ หรือขาดความเชื่อมั่นใน ในตนเองอันเนื่องจากสถาบันที่จบมาไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หรือไม่แน่ใจความรู้ที่ได้จะสามารถทำงานได้ เพราะที่ผ่านมา อบรมแล้วก็ยังจับทางไม่ได้ หรือกลัวการถูกลองภูมิเมื่อเข้าทำงาน ทางสถาบันจะช่วยท่านไม่ได้เลยหากท่านยังไม่คิดจะช่วยตัว ท่านเอง ขอเพียงท่านมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเองไม่ดูถูกตนเอง โดยหาแหล่งความรู้ที่เอาใจใส่ท่านอย่างจริงใจแล้วท่าน จะประสบผลสำเร็จโดยไม่ยากเลย "ไม่มีอะไรที่คนทำไม่ได้ แต่ที่ทำไม่ได้เพราะไม่คิดที่จะทำ" หากท่านต้องการที่จะก้าวสู่ มหาวิทยาลัยชีวิตอย่างมั่นคง ติดต่อได้ที่ 02-311-7745 หรือ 084-725-0676
ตารางสอนการอบรมสัมมนาหลักสูตรผู้จัดการบัญชี
รับเพียง 10 ท่านเท่านั้น (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
(วิทยากรคืออาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย และทีมงาน)

 
          สัปดาห์ที่ 1 ความรู้ด้านกฎหมาย โดยใช้คำวินิจฉัยและข้อหารือสรรพากร
- ประโยชน์ส่วนเพิ่มพนักงาน
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
           สัปดาห์ที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่สรรพากรอนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและที่ไม่อนุมัติให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ระบบเงินทดรองจ่าย และระบบเงินสดย่อย
           สัปดาห์ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สินถาวรและสินค้าคงคลัง
           สัปดาห์ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและภาษีเงินได้นิติบุคคคลกลางปีและสิ้นปี 
           สัปดาห์ที่ 5 บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม JOB ORDER COST
           สัปดาห์ที่ 6 บัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม PROCESSING COST 
           สัปดาห์ที่ 7 บัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก และความรู้เกี่ยวกับเขต EPZ / FREE ZONE
 
( เจาะลึกทั้งด้านกฎหมายและด้านการบันทึกบัญชี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมหลักสูตร
ผู้จัดการเพื่อเตรียมเป็นที่ปรึกษา และ หลักสูตรพัฒนาตนเองสู่ระดับผู้จัดการบัญชีอย่างมืออาชีพ
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-311-7745 หรือ 084 - 725 - 0676)
 
            ทางสถาบัน Accounting & Tax Training จัดหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หารายได้พิเศษ นอกเหนือจากการมีรายได้ประจำเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วางแผนอนาคตของตนเองให้เกิดคุณภาพและ มีการพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวัยทำงานหรือวัยเกษียณ เพื่อชีวิตวันนี้ที่ดีกว่า

Copyright by accountingandtaxtraining.com ©2010All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY